Cennik Kadry i Płace

Kadry

25 PLN

netto za 1 osobę / m-c

 •  prowadzenie akt osobowych pracowników (monitoring aktualności dokumentacji osobowej)
 •  ustalanie wymiaru urlopów i prowadzenie kart urlopowych
 • przygotowanie: umów o pracę, porozumień zmieniających do umowy o pracę, świadectw pracy
 • monitorowanie szkoleń BHP
 • monitorowanie okresowych badań lekarskich

Płace

45 PLN

netto za 1 osobę / m-c

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych i innych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • wyliczanie składek ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji i elektroniczny przekaz do ZUS
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych (PIT­4, PIT­8A)
 • roczne rozliczenia pracowników (PIT­11, PIT­8B)

Pakiet Kadry+ Płace

60 PLN

netto za 1 osobę / m-c

Zlecenia

35 PLN

netto  za 1 osobę / m-c

 • obsługa kadrowo – płacowa 
 • przygotowanie umów cywilno­prawnych z osobami fizycznymi 
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie rachunków zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Skontaktuj się z nami

Księgowa konin

Biuro obsługi klienta

536 991 398

pon-pt 8.00-16.00

Email